ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2017

Lab 8 i datakommunikasjon.
Seneste frist for demo, og skriftlig rapport: onsdag 1.November.

Grunnleggende konfigurering av rutere - del 3

prev next

Denne lab utføres på ditt vanlige lab-rom, D1-054

Reservering av labtid gjøres på https://wiki.hiof.no/index.php/Datakomlab.

Innledning

Dere kommer til å få tre forskjellige lab-oppgaver, som henger nært sammen. Dette er den tredje. Hovedhensikten er å lære seg å bygge opp datanett ved hjelp av switcher og routere. Det skal brukes Cisco 3850 switcher og Cisco 1941 routere, som dere må konfigurere. Det vil gjøre dere kjent med både switcher og routere, nettverksoppbygging, IP-nummerering og nett-maskerer.

Læringsmål:

I denne lab vil dere lære tre ting:

Du må lage subnett ut fra dette nettverket: 158.39.164.192/26. Skriv inn IP-adresser og masker i tabellen nedenfor. Disse skal brukes i denne lab.

SubnettNettnummerMaskeBroadcast
Router 1 - internet (ISP)158.36.84.152255.255.255.252158.36.84.155
Router 1 - Router 2   
Router 1 - Router 3   
Router 2 - Router 3   
Produksjon   
Salg   

Høgskole router IP address: 158.36.84.153 Nettmaske er 255.255.255.252
Router 1 interface mot høgskole router: 158.36.84.154 Nettmaske er 255.255.255.252

Figur 1 nedenfor viser topologien for det nettverket som du skal lage i denne lab.

                                            Figur 1 - Topologien for nettverket.

 

Oppgave 1 - Static and default routing protocol

Som vi beskrev i Lab 7: Routing Protocol er delt inn i to typer: Statisk route og dynamisk route. I denne oppgaven skal du konfigurere statisk route og standard route.

I statisk routing, er ruting tabellen i routeren laget, og skrevet inn manuelt av en nettverksadministrator. En standard route er en spesiell type statisk route. En statisk route angir en vei en router bør bruke for at en datapakka skal komme fram til sitt mål, mens en standardrute angir en vei ruteren skal velge for en datapakka, hvis den ikke vet veien fram til målet.

Merk: Gateway
Når en switch er konfigurert med en lag 3 adresse på et interface (Router), blir det routeren eller standard gateway som tilknyttede hosts vil bruke for å sende datatrafikk til og fra det lokale VLAN eller subnett.

                                            Figur 2

Nyttige linker med info om konfigurering av statisk route og standard route: Standard route:
http://www.orbit-computer-solutions.com/how-to-configure-static-routes-on-router/
     ikke bruk ip default gateway

Statisk route:
http://www.orbit-computer-solutions.com/how-to-configure-static-route/

Sjekk din konfigurasjon fra rutings tabellen. Bruk disse kommandoene, fra begge routerne, for å se rutings tabellen:

show ip route
ping 8.8.8.8

 

Oppgave 2 - DHCP

Del 1 - DHCP Server.

En host trenger noen nettverksparametre for å kunne bruke internett: IP adresse, subnett maske, standard gateway adresse og så videre. Disse parametrene kan skrives direkte inn i hosten (f.eks PC'en). Det kan være aktuelt for enkelte enheter, for eksempel servere, som trenger stabile og reserverte adresser. For de fleste kan statisk adressetildeling bli et stor administrativt ork. I stedet brukes Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) til å gi en (dynamisk) IP-adresse (+ andre nettverksparametre) til en host.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server eller "Relay Agent" brukes til å forsyne IP-adresse (+ andre nettverksparametre) til en klient.

Skru på DHCP på nettet til salgsavdelingen i router 2. Husk å ikke del ut IP-adresse til ruteren på DHCP.

Slik konfigurerer DHCP på Cisco IOS-enheter:
http://blog.pluralsight.com/cisco-dhcp

Konfigurere en DHCP-server på en Cisco Router - du trenger ikke å bruke kommandoen ip-adresse dhcp på ruteren:
https://www.youtube.com/watch?v=Z95v2KQGM-Y

Kommandoer som du trenger for å konfigurere DHCP Server:

spanning-tree portfast : Portfast interface feature enabled is moved directly to forwarding state. (Denne kommando skal kun kjøres i switch interface, ikke router)

ip dhcp pool pool-name : Create the DHCP pool name and enter DHCP pool configuration mode

network network-address subnet mask : Specifies the subnet network address and mask of the DHCP pool.

default-router default router address : Specified the default router address offered to the client.

dns-server dns server address : Specified the address of the DNS server.

domain-name domain : Specifies the domain name for the client.

Kommandoer for å sjekke:

show ip dhcp binding [address] : Displays address bindings on the Cisco DHCP Server

show ip dhcp server statistics : Displays count information about server statistics and messages sent and received.

show ip dhcp pool [name] : display information about the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) address pools

Andre nyttige kommandoer:

clear ip dhcp binding {address | * } : delete an automatic address binding from the Cisco IOS Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server database - You can enter a specific IP address to be cleared or an asterisk to clear all address bindings

no ip dhcp pool name : remove the address pool (delete DHCP server)

Merk:
ip dhcp excluded-address : to specify IP addresses that a Cisco IOS Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server should not assign to DHCP clients

IP-adressen som er konfigurert på en enhet (ruter) interface blir automatisk ekskludert fra DHCP-adresse pool, men med ekstern DHCP server må vi eksludere default gateway

Tips:

DNS server address 8.8.8.8 (Google DNS server)
Bruk domenenavn som gruppenummer (ex group-number.no)
Kontroller at PC1 innstillingene er satt til at du skal bruke DHCP og prøve å pinge eller bruke nettleseren.

Sjekk
•   Sjekk om pc får ip-adresse fra DHCP-serveren, og kan kobles til internett
•   Sjekk dhcp bindende adresse show ip dhcp binding

 
Del 2 - DHCP Relay Agent.

I et stort nettverk kan det hende at det brukes en sentral DHCP-server, i stedet for flere. Da må du konfigurere flerlags-svitsj til å videresende DHCP meldinger mellom klienten og serveren, selv om de befinner seg på ulike VLAN eller subnett.

Bruk kommandoen ip helper-adresse interface for å identifisere IP-adressen til DHCP serveren. Konfigurer routeren som en "DHCP Relay Agent".
I denne videoen vil R2 bli konfigurert som en DHCP server til Produksjons avdelingen:
https://www.youtube.com/watch?v=zrBTDLx2Mpk

Når router 1 er konfigurert som "DHCP Relay Agent", vil den sende DHCP meldinger fra en klient videre til DHCP serveren. Denne DHCP meldingen sendes direkte til DHCP serveren fra router 1, ved å bruke DHCP serverens IP adresse (unicast adresse). Switchen holder styr på hvilket subnett DHCP meldingen fra klienten kom fra, slik at den kan sende svaret tilbake til riktig avsender. Du kan konfigurere flere enn en "helper address" ved å gjenta kommandoen ip helper-address, med forskjellige adresser. Da vil switchen videresende hver DHCP forespørsel fra en klient til alle helper adressene samtidig. Hvis flere enn én server svarer, vil hvert svar sendes tilbake til klienten, som må velge et akseptabelt svar.

Konfigurer
Nå skal du lage en ekstra DHCP server for produksjon, som er koblet til Router 1, og den DHCP serveren vil være på Router 2.

Du kan bruke de samme kommandoene som i forrige del, med tillegg av ip helper-address:

ip helper-address a.b.c.d : Denne kommandoen utføres i interface konfigurasjon modus for å muliggjøre en Layer 3-interface for å motta BOOTP DHCP Request og videresende dem til en spesifisert DHCP server.

Sjekk
Sjekk om PC2 på produksjonsavdelingen får ip-adresse fra DHCP serveren (R2), og kan koble seg til internett.

 

Oppgave 3 - Dynamic Routing Protocol (RIP)

Dynamisk ruting utfører samme funksjon som statisk ruting, bortsett fra at den er mer sikker, eller robust. Den er mer "robust" fordi det er mer sikkert at pakkene kommer fram til destinasjonen. I statisk routing blir rutingstabellen satt opp statisk, slik at veien for en pakke er satt. Hvis f.eks en router på den veien går ned, blir det umulig for pakka å komme fram til destinasjonen. Dynamisk ruting tillater oppdatering av rutingstabellen, slik at veien for en pakke fram til destinasjonen kan forandre seg. Det finnes flere protokoller som kan brukes for å støtte dynamisk ruting, inkludert RIP og OSPF.

Sjefen trenger alternative veier mellom salg og produksjon, så han har bestilt to linjer mellom salg og produksjon. En av linjene skal gå via router 3.

Nyttig link for å konfigurere RIP:

http://www.orbit-computer-solutions.com/how-to-configure-ripv2/

Før du begynner må du slette default route i router 2 og slette static route i router 1.
Alle routerne må konfigureres med RIP

Kommandoer

router rip : Enable rip

vesrion 2 : Enabler RIP versjon 2.

network ip-address : To specify a list of networks for the Routing Information Protocol (RIP) routing process.

no network ip-address : To remove networks

default-information originate : To generate a default route into Routing Information Protocol (RIP). Bare i router 1, som er mot internet,

no auto-summary : To disable automatic summarization of subnet routes into network-level routes

Sjekk

show ip protocols : To display the parameters and the current state of the active routing protocol process.

Show ip route : To display the current state of the routing table

-----------------------------

I labrapporten: Foruten å svare på spørsmålene i de forskjellige delene, så husk å:

Laben skal også demonstreres og godkjennes av Mohammed Karim.
Lab rapport godkjennes av Erling Strand og/eller Mohammed Karim

VIKTIG!!
Etter demo, slett oppsettet på routeren med write erase.
Deretter slettes ip-oppsettet på PC1 og serveren. Koble ned alt, etter at dere er ferdig. Legg kablene ryddig. Dette er kostbart utstyr og må behandles forsiktig.


Tilbake til Fag ITF20205 - oppgaveoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20205 - hovedside

Erling.P.Strand@hiof.no
Mohammed Q. Karim