Brukerveiledning for Cisco IOS 11.0

 

 

 

1.)  Hva er en ruter og hvordan fungerer den?

 

2.)  Oppkobling av en Cisco ruter (med ios 11.0).

Kabler.

Konsoll terminal.

3.)    Konfigurasjon av ruteren.

 

4.)    Ciscos egne sider for IOS 11.0

 

5.)    Cisco Firewall

 

 

 

1.)   Hva er en ruter og hvordan fungerer den?

 

En ruter er en enhet som binder sammen to nettverk, og sørger for å finne den beste veien å sende informasjon i et nettverk. En ruter ligner på en bro, men mens en bro fungerer på lag 2 i OSI-modellen (Data Link Laget), så arbeider en ruter på lag 3 (Nettverks Laget). Ruteren kan koble sammen nettverk av ulike typer og med ulike protokoller. Siden rutere arbeider på et høyere nivå i OSI-modellen, har rutere tilgang til mer informasjon i pakkene som sendes enn broene. Denne informasjonen benyttes for å kunne levere pakkene raskere og mer effektivt til mottakeren.

 

Ruting Tabell:

I likhet med en bro inneholder en ruter også en ruting-tabell. Mens rutingtabellen i en bro kun inneholder MAC-adressene (Media Access Control) til hver node og hvilket segment de ulike nodene tilhører, har ruting-tabellen i en ruter informasjon om adressene til alle kjente nettverk, hvordan ruteren skal koble seg til andre nettverk, mulige veier mellom rutere i nettverket, og tiden det tar å sende data via ulike veier i nettverket. Tabellen inneholder ikke informasjon om adressene til hver enkelt node - men ruteren ser på nettverksadressen i pakkene for å avgjøre hvilket nettverk pakken skal sendes til. Ruteren er "intelligent" og kan avgjøre hvilken vei som til enhver tid er den beste for å sende data til bestemte noder i nettverket. Mens en bro er protokolluavhengig og sender videre alle data uten å bry seg med hvilken protokoll som benyttes, fungerer ikke alle protokoller med en ruter.

 

Rutbare protokoller:

-          IP     (Internet Protocol)

-          IPX   (Internetwork  Packet Exchange)

-          DDP (AppleTalk)

 

Ikke rutbare protokoller:

-          NetBEUI

 

 

 

    

2.)  Oppkobling av en Cisco ruter (med ios 11.0)

 

Når vi nå har definert ruterens oppgave i et nettverk, kan vi gå i gang med den fysiske oppkoblingen. En ruter kan ha mange inn- og utganger til ISDN punkt til punkt forbindelser (BRI 0, BRI 1, osv) og til lokale nettverk (LAN). Det er viktig at disse inn- og utgangene ikke forveksles, da dette kan medføre skade på utstyret. En ISDN enhet skal aldri kobles til LAN inngangene. En ruter har også en ”Consol” inngang som skal kobles mot en pc via RS-232 grensesnittet.

 

 

 

 

3.) Konfigurasjon av ruteren

 

Pc’en som er tilkoblet ”Consol” inngangen skal brukes til konfigurering av ruteren. Hvis det originale konfigurasjons programmet til Cisco brukes, vil dette finne ruteren dersom den er riktig tilkoblet. Et vanlig alternativ vil være å bruke et program som kommuniserer med serieporten på konsoll pc’n, for eksempel Hyperterminal i Windows.

 

Når hyperterminal kjører og ruteren startes opp vil du få spørsmål om å kjøre ”setup” programmet (Configuration Dialog). Dette programmet lar deg konfigurere og bruke ruteren uten avansert kunnskap til kommandoer og operativsystemet på ruteren i sin helhet.

 

 

-          Konfigurasjon av ruter.

Denne brukerveiledningen baserer seg i hovedsak på manuell konfigurasjon av ruteren. Et annet alternativ vil være å bruke operativ systemets ”setup” program som ble beskrevet over. Du må i så tilfelle svare Yes på spørsmålet om å kjøre Configuration Dialog.

 

·         ”Setup” programmet. Step by step

 

Best mulig kontroll over din egen konfigurasjon av ruteren får du ved å ”lage” konfigurasjonen manuelt. Prinsippet går ut på å aktivere en rekke kommandoer og gi de ulike parametere i henhold til ditt nettverk. Cisco opererer med en stor mengde slike tilgjengelige kommandoer. Fullstendig oversikt finnes på Cisco’s sider.

 

Det første som må gjøres etter oppstart av operativ systemet (IOS 11.0), er å svare Nei på spørsmålet om å kjøre Configuration Dialog.

Ruteren vil jobbe litt og vil til slutt ende opp på kommando linja:

 

Router>

 

Nå gjenstår jobben med å sette opp grensesnittets parametere manuelt.

Du kan da lage din egen liste med parametere som tilslutt lagres i NVRAM.

 

Du kan alltid taste  ? på kommandolinja for hjelp (Med space foran spørsmålstegnet).

Da vil Operativ systemet liste opp alle tilgjengelige kommandoer med beskrivelse.

 

Du kan til enhver tid avbryte konfigurasjonen ved å taste ctrl+z. Da kommer du helt ut til kommandolinje roten.

For å hoppe kun nivå tilbake kan du taste exit.

Operativ systemet er ”intelligent” når det gjelder manøvrering med ulike/like kommandoer.

Dersom du for eksempel skal skrive configurate terminal, holder det å taste conf  t.

Dette gjelder kun hvis det ikke er noen andre kommandoer som har like bokstaver i starten av ordet.

 

Vi vil basere veiledningen på et eksempel på en vanlig konfigurasjon.

 

1.       Kommandolinjen skal nå stå klar:

      Router>

 

2.       Skriv enable og trykk enter for å komme til privilegert modus. Dersom det tidligere er satt et passord i en global konfigurasjon, vil det komme et spørsmål etter dette passordet. Passordet vil ikke vises i klartekst.

                               Router> enable
               Password:
               Router#

 

3.       Skriv conf  t for å aktivere konfigurasjons modus.

Nå kan du begynne å aktivere kommandoer i henhold til eksempelet

            For å deaktivere en kommando, slik som service pad i eksempelet, kan du helt enkelt negere den: no service pad

           

 

 

 

 

 

            Nå følger noen eksempler:

·         Router(config)# serv udp-sm-serv          

//Denne setningen etterfulgt av enter, vil generere det som tilsvarer service udp-small-servers        

  i eksempelet.

 

·         Router(config)# isdn sw-type basic-net3

//Denne setningen etterfulgt av enter, vil generere det som tilsvarer isdn switch-type basic-net3

  i eksempelet.

                                  

·         Router(config)# int eth0 (evt eth1 eller eth0/1. Se bak på ruterens eth port)

//Denne setningen etterfulgt av enter, vil aktivere konfigurasjons modus for ethernet grensesnittet.

 

På kommandolinja står det nå:

Router(int)#

 

Når du er ferdig med å konfigurere dette grensesnittet, kan du taste exit.

 

·         På samme måte (som i punktet over), kan du konfigurere eth1+2, bri0+1+2+3 osv…avhengig av ruterens innganger.

Ref: eksempelet.

                                  

4.       Når konfigurasjoenen er ferdig, og alle ønskede kommandoer aktivert, kan du trykke ctrl+z.

5.       Du kan skrive sh conf for å vise den nye konfigurasjonen.

6.       Til slutt kan du skrive wr mem for å lagre konfigurasjonen I ruternes minne (NVRAM).

7.       Ruteren er nå klar til bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne brukerveiledningen er skrevet av Gruppe 8

Det tas forbehold om at dette kun er en veiledning og at eventuelle feil allikevel kan oppstå i ditt nettverk selv om du følger denne slavisk.

 

ÒÓGruppe 8:

Binh C Ngo

Peter Bui

Rune A Melgaard

Gisle Lundeby

Joakim Kjellvik