Hjemmeside
Nyheter
Forelesningsplan
Oppgaver
Pensumliste
Eksempler
Wiki
Emnebeskrivelse

Algoritmer og datastrukturer

Løsningsforslag til øvingsoppgaver: Grafer

[Oppgavesett]

Oppgave 1

Fordi grafen er uvektet, trenger vi for hver node bare å lagre "dataene" (som er et heltall) og nummeret på alle naboene (som vi også kan anta er hele tall). Da blir plassforbruket for å lagre grafen:
Med nabomatrise:

Her brukes en N X N matrise, der vi i rad nummer i lagrer nummeret til naboene til node nummer i. Tar vi med at vi også må lagre dataene for hver node i en array av lengde N, blir det totale plassforbruket:
32 · (N2 + N) bits

Med nabolister:

Vi trenger også her en array av lengde N for å lagre dataene i hver node. Alle nabolistene kan lagres i en array av lengde N med referanser til første element i nabolisten for hver node. Hvert element i en naboliste vil måtte lagre en referanse (til neste element i listen) og et heltall (nummeret på grafnoden). Siden det vil være en liste-node for hver kant i grafen, får vi her et totalt plassforbruk på:
32 · (2N + 2K) bits
Hvis vi skal regne enda nøyere, kan vi i tillegg ta med at det i Java er en ekstra kostnad på ca. 16 bit per listenode for klasseinformasjon.

Oppgave 2

a. S A D T E F B C

b. S A B C D E F T

Oppgave 3

Dette vil bli noe tilsvarende preorder traversering av binære søketrær, men her går vi gjennom høyre subtre før venstre. Et eksempel på rekkefølgen nodene vil oppsøkes i er gitt nedenfor:
     1
    / \
    5  2
   / \  \
   /  \  \
  /   \  \
  11   6  3
 / \   / \  \
13  12 8  7  4
    / \
   10  9

Oppgave 4

Se Java-koden (metoden iDFS)

Oppgave 5

                Korteste vei
Steg S A B C D E F T  funnet til
---- -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------
 1  0 4 6 7 X X X X  S
 2  0 4 6 7 11 9 X X  S A
 3  0 4 6 7 11 9 13 X  S A B
 4  0 4 6 7 11 9 12 X  S A B C
 5  0 4 6 7 11 9 11 18  S A B C E
 6  0 4 6 7 11 9 11 18  S A B C E D
 7  0 4 6 7 11 9 11 17  S A B C E D F
 8  0 4 6 7 11 9 11 17  S A B C E D F T

Oppgave 6

Se Java-koden

Oppgave 7

Javakode:

Oppgave 8

 1. 
       ---
  graf[5] |  |
       ---
       |
       |
       V    
    ----------------
   | ant_naboer: 2 |
   |        |  --- ---
   | nabo ------------->| 1 | 3 |
  0 |        |  --- ---
   |        |  --- ---
   | lengde ----------->| 4 | 5 | 
   |        |  --- ---
    ----------------
   | ant_naboer: 3 |
   |        |  --- --- ---
   | nabo ------------->| 0 | 2 | 4 |
  1 |        |  --- --- ---
   |        |  --- --- ---
   | lengde ----------->| 3 | 5 | 7 |
   |        |  --- --- ---
    ----------------
   | ant_naboer: 1 |
   |        |  --- 
   | nabo ------------->| 3 |
  2 |        |  --- 
   |        |  --- 
   | lengde ----------->| 6 | 
   |        |  --- 
    ----------------
   | ant_naboer: 2 |
   |        |  --- ---
   | nabo ------------->| 0 | 4 |
  3 |        |  --- ---
   |        |  --- ---
   | lengde ----------->| 5 | 6 | 
   |        |  --- ---
    ----------------
   | ant_naboer: 1 |
   |        |  --- 
   | nabo ------------->| 1 |
  4 |        |  --- 
   |        |  --- 
   | lengde ----------->| 8 | 
   |        |  --- 
    ----------------
  
 

    b., c. og d.  Se Java-koden

 

Jan Høiberg